Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Ajeto

Wonen in een sociale omgeving

AJETO is een bekende uitspraak uit de animatiestrip Buurman en Buurman en betekent letterlijk:

“Voor mekaar”

Over ons


In 2019 begon het met een idee. Een wens over levensbestendig en duurzaam wonen in een sociale en groene omgeving. Enkele enthousiaste inwoners van Roosendaal vonden elkaar en gingen aan de slag. Er werden uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd en zij vonden een architect en begeleider om hen bij te staan. Er werden gesprekken met wethouder, raadsleden en ambtenaren gestart en diverse locaties verkend. Op dit moment richten wij ons volledig op de locatie aan de Kalverstraat in Roosendaal Zuid, nabij Langdonk en sportpark Vierhoeven. Door onze initiatieven heeft B&W opdracht gegeven tot het opmaken van een zogenaamd visieplan dat eind november 2023 beschikbaar is gekomen. Hierin wordt letterlijk gesproken over woningbouw in combinatie met CPO.

Vanaf 1-7-2022 staat onze vereniging open voor leden. Dit betreffen over het algemeen 55+ers (zowel koppels als alleenstaanden) die dolgraag hun over het algemeen veel te grote gezinswoningen willen verruilen voor een grondgebonden, energiearme laagbouwwoning met bescheiden tuin, waarin ze nog vele jaren onbezorgd kunnen genieten. Binnen ons project is ook ruimte voor kleinere woningen ten behoeve van alleenstaanden en jongeren (35-), dus juist die doelgroepen waarvoor op dit moment weinig aanbod is.

De contributie is voorlopig vastgesteld op € 45 per kwartaal. Leden die later inschrijven betalen een entree fee die gelijk is wat leden vanaf 1-7-22 betaald hebben. Het maximum aantal leden is voorlopig vastgesteld op 24. Daarboven worden reserveleden ingeschreven die jaarlijks € 25 contributie betalen. Als reserveleden promoveren naar gewoon lid, betalen ze entree fee zoals eerder genoemd. De reeds betaalde contributie als reservelid komt hierop in mindering. De contributie is nodig voor het betalen van kosten. Als leden tussentijds afhaken wordt in principe geen contributie geretourneerd. Op het moment dat een locatie in beeld is en kosten toenemen is een contributieverhoging onontkoombaar.

De vereniging


Op 11-01-2022 werd de vereniging: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap AJETO notarieel opgericht. De vereniging is onder nummer 85146994 ingeschreven bij KvK.

Vóór de Algemene Ledenvergadering van 9-1-23 hebben   2 bestuursleden zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.

Het bestuur is met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nu als volgt samengesteld.

Kees de Keiser       – voorzitter
José Mol                  – secretaris 1
Alice Admiraal       – secretaris 2
Theo Coppens       – penningmeester/ledenadmin
Olav Engelen         – algemeen

Huishoudelijk regelement

Wat is CPO?


Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een samenwerkingsverband in de vorm van een vereniging die ervoor zorgt dat toekomstige bewoners meer invloed hebben op de ontwikkeling van de eigen woning. Daarmee wordt de afzet feitelijk gegarandeerd, wat de doorstroming en stedelijke vernieuwing kan bevorderen. Toekomstige bewoners organiseren zich in een vereniging die zonder winstoogmerk gezamenlijk koopwoningen door nieuwbouw willen realiseren. Zo zijn de toekomstige bewoners vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en kunnen ze invloed uitoefenen op wat er gebouwd wordt. Het resultaat is een straat of wijk met meer variëteit, die goed past bij wat de bewoners willen terugzien in hun leefomgeving, en een hogere bewonerstevredenheid. Overheden kunnen hierin een ondersteunende rol spelen en/of subsidie verlenen.

Nieuws


Op 29 jan 24 vond onze tweede Algemene Ledenvergadering plaats. Opkomst was groot, nagenoeg alle leden waren met partner aanwezig. Behoefte naar levensbestendig woningen met eigen tuin is enorm. Inmiddels wordt vooral door onze initiatieven de “Kalverstraat” beschouwt als een zeer interessante locatie voor dit soort duurzame woningen. Voorzitter Kees de Keiser gaf aan dat ontwikkelingen gestaag maar traag verlopen.  Onze begeleider, architect Vic Wendel, hield een interessante presentatie over de voordelen van duurzaam bouwen als CPO.

 

Op 4 april 2024 is gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid voorafgaande aan de Raadsvergadering. Onze begeleider Vic Wendel heeft B&W en de Raad toegesproken om voor ons project wederom aandacht te vragen.

 

De gemeenteraadsvergadering van 16 mei 2024 wordt uitermate belangrijk omdat dan het visieplan kan worden goedgekeurd al dan niet in combinatie met moties tot aanpassing.

Onze missie / uitgangspunten


Nieuwbouw van in totaal 40 tot 55 woningen (afhankelijk van omvang te verkrijgen perceel) voor vooral die Roosendaalse woningzoekenden waarvoor weinig passend aanbod is. Doelgroep: 55+ers; alleenstaanden en 35-ers

Zeer duurzaam, gasloos, circulair, prefab houtskeletbouw-project dat ruimschoots aan verhoogde BENG-normen voldoet

Variëteit aan verschillende woningen en percelen, afhankelijk van wensen. Teneinde betaalbaarheid en uitstraling te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van standaardisatie.

Project in groene natuurlijke omgeving met woningen van maximaal 2 bouwlagen

Realisatie van betaalbare individuele droomwensen

Sociale betrokkenheid door samen bouwen met als resultaat een saamhorige buurt

Door toekomstbestendige bouw kan langer goedkopere zorg aan huis plaatsvinden

Uniek project met positieve uitstraling voor Roosendaal als toekomstbestendige stad

Positieve impact op woningtekort in Roosendaal

Contact


Via email:
info@cpo-ajeto.nl

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap AJETO is ingeschreven bij KvK onder nr. 85146994

Stuur een bericht


Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Website gerealiseerd door XL Creations